تصویر پریسا کرمی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

پریسا کرمی

تاریخ عضویت: 1401/06/22

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
متولد1364- تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه هنر در رشته موسیقی- نوازندگی سه تار یادگیری دروس تئوری موسیقی، هارمونی و غیره نزد شریف لطفی و کیاوش صاحب نسق مدرس مبانی موسیقی ایران و تاریخ موسیقی در دانشگاه علمی کاربردی
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد