تصویر سارا صفاری
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

سارا صفاری

تاریخ عضویت: 1401/04/08

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

سارا صفاری

رشته ی تحصیلی :موسیقی (گرایش آواز ایرانی )

سابقه ی تدریس:حدودا ۱۰ سال در آموزشگاههاوتدریس خصوصی تدریس در رشته های آواز ایرانی و تصنیف و ترانه های پاپ ..و صحیح خوانی ...در صورت نیاز ودرخواست هنرجو تئوری موسیقی .

در حال حاضر تدریس آنلاین اجراهای مخصوص بانوان ...در کردستان عراق (خواننده)...

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد