تصویر علی صمیمی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

علی صمیمی

تاریخ عضویت: 1401/04/06

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
متولد 1360 کرمانشاه نوازنده تنبک از 1373 مدرس تنبک از 1387 مولف دوره پنج جلدی آموزشی کتاب تنبک (جلد اول منتشر شده است) نام استاد: نوید افقه همکاری با گروه های موسیقی اندیشه نجوا بامداد نوازنده تنبک در آلبومهای : سی بر - هه ژان - مانگه شو - آمد ندید برفت
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد