تصویر حسین شرفی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

حسین شرفی

تاریخ عضویت: 1401/04/01

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
مهندس معمار نوازنده و مدرس تنبک نوازندگی تمبک را نزد استادان مرتضی اعیان ،سعید رودباری، بهمن رجبی فراگرفته است. اجرای کنسرت های متعدد در ایران و خارج از کشور به همراه گروه های مختلف .
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

کاربر تازه وارد

از 30 تا 89 روز عضو سایت

کاربر تازه وارد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد