تصویر حسین شرفی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

حسین شرفی

تاریخ عضویت: 1401/04/01

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

مهندس معمار

نوازنده و مدرس تنبک

نوازندگی تمبک را نزد استادان :

  • مرتضی اعیان
  • سعید رودباری
  • بهمن رجبی فراگرفته است.

اجرای کنسرت های متعدد در ایران و خارج از کشور به همراه گروه های مختلف .

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد