تصویر نوشین غیور
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نوشین غیور

تاریخ عضویت: 1401/03/28

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

نوشین غیور

نجف آبادی متولد 1372.5.27

فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی(مقطع لیسانس)

ساکن اصفهان

فراگیری اواز بمدت ۸ سال

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد