تصویر نوشین غیور
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نوشین غیور

تاریخ عضویت: 1401/03/28

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

نوشین غیور

نجف آبادی متولد 1372.5.27

فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی(مقطع لیسانس)

ساکن اصفهان

فراگیری اواز بمدت ۸ سال

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد