تصویر محمدرضا طیار
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

محمدرضا طیار

تاریخ عضویت: 1401/03/03

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
محمدرضا طیار مدرس و نوازنده سازهای کوبه ای
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

کاربر تازه وارد

از 30 تا 89 روز عضو سایت

کاربر تازه وارد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد