تصویر مسیح افقه
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

مسیح افقه

تاریخ عضویت: 1401/02/04

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
مسیح افقه در سال ۱٣٤٤ ، در شهر هانور آلمان بدنیا آمد. پدرش مختصری با ساز سنتور آشنایی داشت (مدتی نزد سیروس ساغری در هترستان موسیفی (بخش آزاد) اصفهان کار کرده بود همچنین مادرش نیز با موسیقی آشنایی داشت.
او موسیقی را بطور از سال ۱٣٥٥با ساز تخصصی سنتور در کارگاه موسیقی رادیو تلوزیون ایران آغاز نمود. مقدمات آنرا ابتدا نزد هوشنگ قائم مقامی فرا گرفت، ردیف استاد صبا را زیر نظر مینا افتاده و مسعود شناسا (در مرکز حفظ اشاعه موسیقی سنتی ایران) آموخت و سپس به مدت ۱۱ سال نزد استاد فرامرز پایور به جهت تکمیل دانسته های خود به تکمیل نوازندگی پرداخت و دانش آموخته مکتب فرامر پایور می باشد. 
 فعالیت ها: 
۱- اجرا ها : بیش از ٤٠٠ اجرای کنسرت در دانشگاه شیراز ، جشنواره ها ، همایش های فرهنگی بین المللی ، کشوری ، دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا) مجامع دانشگاهی خارج از کشور ، انجمن های فرهنگی 
 ٢- پژوهش ها و مقاله و کتاب : دارای بیش از ٤٠ مقاله موسیقی چاپ شده از سطح جراید تا نشریات و مجلات تخصصی و دانشگاهی و فرهنگستان می باشد و یک کتاب می باشد.
 ٣- انتشار اثر صوتی به شکل لوح فشرده از سوی دانشگاه تهران بنام "نسیم" شامل تکنوازی در آواز بیات ترک و دستگاه چهارگاه. ٤- انتشار اثر صوتی (لوح قشرده) تک نوازی بنام "بامداد" (دشتی – بیات اصفهان)
ضبط شده های متعددی در سازمتن صدا وسیما شیراز مرکز فارس با اواز رضوی سروستانی - آثاری برای گروه نوازی و.......... کنسرت ها: گزیده ایی از کنسرت های اجرا شده: ١- جشنواره فجر، ١٧بهمن ١٣٦٦، دانشگاه شیراز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ٢-کنسرت با آواز نورالدین رضوی سروستانی، نوید افقه، مهر ١٣٦٧، شیراز، باغ ارم ٣-کنسرت در جشنواره کشوری قصه نویسی، جهاد دانشگاهی فارس، با آواز استاد سید نورالدین رضوی سروستانی، آبان ١٣٦٧ ٤-کنسرت با آواز استاد سید نورالدین رضوی سروستانی (نوا و بیات اصفهان)، واحد فرهنگی بنیاذ مهاجرین جنگ تحمیلی، آذر ١٣٦٧، شیراز، هتل هما ٥-کنسرت در جشنواره ملی موسیقی محلی با آواز کرامت الله پیرابی (ابوعطا)، آبان ١٣٦٨، شیراز، باغ عفیف آباد ٦- کنسرت افشاری (دو نوازی با نوید افقه) و ابوعطا (گروه نوازی، آواز کرامت الله پیرابی)، آبان ١٣٦٨، شیراز، جهاد دانشگاهی فارس ٧-افتتاحیه انجمن موسیقی شیراز (با حضور استاد فرامرز پایور) (ماهور)، خرداد١٣٦٩، شیراز، فرهنگسرای مولوی ٨-بزرگداشت استاد ابوالحسن صبا (با حضور استادان فرامرز پایور، حسین دهلوی، هوشنگ ظریف، سوسن اصلانی)، آذز ١٣٧٠، فرهنگسرای مولوی ٩- بزرگداشت استاد ابوالحسن صبا (با حضور استاد همایون خرم)، آذر ١٣٧١، فرهنگسرای مولوی ١٠-کنسرت در جشنواره شعر موسیقی جهاد دانشگاهی فاذس، خرداد ١٣٧٢، شیراز، جهاد دانشگاهی فارس ١١- کنسرت مشترک با استاد فرامرز پایور، خرداد ١٣٧٢، شیراز، جهاد دانشگاهی فارس ١٢-کنسرت اساتید موسیقی ایران (فرامرز پایور، حسن ناهید، سعید فرچ پوری) و نوید افقه، دی ١٣٧٣، شیراز، جهاد دانشگاهی فارس ١٢-کنسرت چهارگاه ( (گروه نوازی)، آبان ٧٨، شیراز، مجحوعه فرهنگی حافظ ١٣-کنسرت سه گاه (نوید افقه- تمبک، طینوش بهرامی- تار، فریبرز حمیدی- نی و آواز علیرضا شاه محمدی)، مهر ١٣٧٦، شیراز، حافظیه ١٤-بزرگداشت استاد ابوالحسن صبا (با حضور استاد همایون خرم)، بیات ترک (دونوازی با نوید افقه) و سه گاه (گروه نوازی با آواز کرامت الله پیرابی)، آذر ١٣٧٧، شیراز، دانشگاه شیراز ١٥-کنسرت شور، جشنواره موسیقی فجر، بهمن ١٣٧٧، شیراز، مجموعه فرهنگی حافظ ١٦-کنسرت شور(گروه نوازی)، شهریور ١٣٧٨، شیراز، حافظیه ١٧-کنسرت افشاری (گروه نوازی)، آبان ١٣٧٨، شیراز، جهاد دانشگاهی فارس ١٨-کنسرت شور و افشاری (گروه نوازی)، آبان ١٣٧٨، اولین جشن فرهنگ جنوب، اهواز ١٩-بزرگداشت استاد نورالدین رضوی سروستانی (سه گاه، گروه نوازی با آواز مجید روزیطلب)، خرداد ١٣٧٩، شیراز، حافظیه ٢٠- بزرگداشت استاد فرامرز پایور (دو نوازی سنتور- مسیح افقه و ویلن- کاوه کشاورز)، اسفند١٣٧٩، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا ٢١-کنسرت چهارگاه (گروه نوازی)، شب های ادبیات ایران، شیراز، مجموعه فرهنگی حافظ ٢٢-بزرگداشت استاد حسین دهلوی (چهار نوازی مضرابی اصفهان: سنتور- مسیح افقه، تار١: شهرام تیموری، تار ٢: مسعود مصلی نژاد، تار باس: نوید افقه) دی ١٣٨٠، شیراز، مجموعه فرهنگی حافظ ٢٣-کنسرت سه گاه – دشنتی (تک نوازی)، ماه می ٢٠٠٢ (اردیبهشت ١٣٨٢)، آلمان، دانشگاه مونستر ٢٤-بزرگداشت استاد فرامرز پایور (دونوازی: سنتور- مسیح افقه، تمبک- مسعود تورع)، مهر ١٣٨٥، شیراز، مجموعه فرهنگی حافظ ٢٥-کنسرت مشترک با هنرمندان کشور آلمان (دشتی با آواز هدایت رضایی، گروه نوازی)، شهریور ١٣٩٠، شیراز، باغ ملی ٢٦-کنسرت دشتی – ابوعطا (گروه نوازی)، جشنواره بین المللی موسیقی فجر، بهمن ١٣٩١، یاسوج ٢٧- بزرگداشت استاد فرامرز پایور (شور - افشاری، گروه نوازی) دی ١٣٩٤، شیراز، مرکز اسناد کتابخانه ملی فارس ٢٨- بزرگداشت استاد فرامرز پایور (شور - افشاری، گروه نوازی) اردیبهشت ١٣٩٤، یزد ٢٩-کنسرت دشتی (نکنوازی)، تیر١٣٩٤، بندرعباس، دانشگاه جامع کاربردی هنر ٣٠-کنسرت افشاری (تکنوازی)، آبان ١٣٩٥، خرمشهر ٣١- کنسرت شور و دشتی – چهارگاه (گروه نوازی با آواز سعید عابد)، بیات اصفهان (دونوازی: سنتور- مسیح افقه، تمبک- جعفر قاضی عسکر)، بهمن١٣٩٥، شیراز، مجتمع فرهنگی حافظ ٣٢-کنسرت شور و دشتی – چهارگاه (گروه نوازی با آواز سعید عابد)، بیات اصفهان (دونوازی: سنتور- مسیح افقه، تمبک- جعفر قاضی عسکر)، بهمن١٣٩٥، اصفهان، هنرسرای خورشید ٣٣- کنسرت موسیفی مدرن (آهنگساز: مونز کریستین سن، امیر مهیار تفرشی پور)، نوامبر ٢٠١٧ (آذر ١٣٩٦)، دانمارک، کپنهاگ ٣٤-کنسرت چهارگاه – دشتی (گروه نوازی با آواز حسین مدرس)، چهارگاه (دو نوازی، سنتور- مسیح افقه، تمبک- ندیم احمدی)، بهمن ١٣٩٧، سی چهارمین جشنواره موسیقی فجر، منطقه آزاد اروند، خرمشهر 
مقالات: 
۱-خانواده وموسیقی- روزنامه خبر جنوب-٦/٤/۱٣٧٠ –شماره٢٧٩۸ صفحه ٥
٢-توقف مکتب ویلن در ایران-روزنامه خبر جنوب-٣/٥/۱٣٧٥-صفحه ٣ 
 ٣- تحلیل مکاتب سازی و اوازی-علینقی وزیری در موسیقی ایران-روزنامه خبر جنوب-٢٢/٩/۱٣٧٥- صفحه ٥
 ٤- توقف مکتب ویلن در ایران-روزنامه خبر جنوب-٤/٥/۱٣٧٥- صفحه ٣ ۵- مقایسه مکاتب سازی واوازی-ویلن صبا-روزنامه عصر-٦/٥/۱٣٧٥-شماره٨٨- صفحه ٤ 
٦- فرمهای مشترک در موسیقی ایرانی-روزنامه خبر جنوب-٢٢/٦/۱٣٧٥- صفحه ٧
 ٧- تحلیل مکاتب سازی وآوازی- تار نوازی در ایران- روزنامه خبر جنوب-۱/٩/۱٣٧٥- صفحه ٨
 ۸- خارج بودن گوش واجرای موسیقی-روزنامه خبر جنوب-٤/۱۱/۱٣٧٥– صفحه ٨ 
٩- ساز ویلن پس از صبا-روزنامه خبر جنوب-۱٦/۱٢/۱٣٧٥-صفحه ٣ 
۱٠- مروری بر شیوه های اموزش مقدماتی سنتور در ایران-روزنامه خبر جنوب-۱٨/٢/۱٣٧٦- صفحه ٦ 
۱۱- جشنواره شعر و موسیقی جهاد دانشگاهی شیراز- روزنامه خبر جنوب-٢٢/٣/۱٣٧٦- صفحه ٨ 
۱٢- نقد یا نقد گونه ویلن-روزنامه خبر جنوب-۱٦/٥/۱٣٧٦- صفحه ٨
 ۱٣- ایا درحال کذراندن اولین تجربه هستیم؟-روزنامه خبر جنوب-٤/۱٠/۱٣٧٦-صفحه ٦ 
۱٤- روش تحقیق ومطالعه برای هنرجویان موسیقی-روزنامه خبر جنوب-٣٠/۱۱/۱٣٧٦- صفحه ٢
 ۱٥- روشهای مطالعه موسیقی برای هنرجویان موسیقی- روزنامه خبرجنوب-٣٠/۱/۱٣٧٧- صفحه ٦ 
۱٦- هنرمند موج سوم؟- روزنامه خبر جنوب-۱٨ /٤/۱٣٧٧- صفحه ٦ 
۱٧- در سوگ هزاردستان – نشریه خیام - بهار۱٣٧٩- نشریه موسسه آموزش عالی خیام 
۱٨- مقبولیت های عام در موسیقی- روزنامه سبحان-۱٧/۱٠/۱٣٧٩- صفحه ٤
۱٩- موسیقی و دانشگاه- آینه مهر-تابستان۱٣٨٠-نشریه فرهنگی-علمی-ادبی-اجتماعی دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 ٢٠- تاسیس رشته موسیقی در شیراز- هنرموسیقی- بهمن واسفند۱٣٨٤ 
٢۱- پایور در عرصه آموزش- هنر موسیقی- مرداد۱٣٨٥
 ٢٢- تحلیل تاثیر ابوالحسن صبا بر مکتب سنتور ایران- هنر موسیقی- مرداد ۱٣٨٥- اسطوره صبا (انتشارات سخن) به کوشش علی دهباشی - 1393
٢٣- موسیقی درمانی-فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- بزرگداشت استاد دکتر محمدرضا محرری-۱٣٨٥ 
٢٤-حلقه اتصال - یک مقایسه تطبیقی: معماری و موسیقی درهنر های ایرانی-فرهنگ آهنگ- اسفند۱٣٨٦
 ٢٥- اجمالی بر اثر استاد هوشنگ ظریف در موسیقی ایران- بولتن بزرگداشت استاد هوشنگ ظریف- انجمن موسیقی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس- کانون موسیقی و اداره امورفرهنگی دانشگاه شیراز- اردیبهشت ۱٣٨٨
 ٢٦- رویدادهای نوین در آموزش موسیقی ایران- هنرموسیقی- مهر وآبان۱٣٨٨
 ٢٧- حیرت بر روی یک ارزوی از دست رفته- روزنامه خبر جنوب- نگاه پنجشنبه-٣٠ مهر ۱٣٨٨
 ٢٨- آمیزه هایی از اصول مکتب آموزش استاد فرامرز پایور- روزنامه خبر جنوب-نگاه پنجشنبه- ٨ بهمن ۱٣٨٨
 ٢٩- نگاهی به فرم چهارمضراب در مکتب فرامرز پایور- مجله هنر موسیقی- شماره ۱٠٥- دی ماه۱٣٨٨
 ٣٠- ویژگی سنتور فرامرز پایور- بولتن جشنواره استاد فرامرز پایور- بخش موسیقی دانشگاه آزاد شیراز- انجمن موسیقی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس- اسفند۱٣٨٨ 
٣۱- موسیقی پذیری شعر فریدون توللی - گوهران (فصلنامه تخصصی شعر)- شماره ٢٧- زمستان ۱٣٩٠ ٣٢-یاد داشت – ارائه شده در بزرگداشت استاد محمد رضا لطفی – شیراز مجموعه فرهنگی حافظ- مهر ماه ١٣٩٣ ٣٣- ابعاد تاثیر موسیقی درمانی (ندا دهناد، مسیح افقه، نازنین دهناد)، کنفرانس بین المللی معماری، مهندسی عمران، هنر، محیط زیست، International Conference on Architecture, Civil Engineering, Art, Environment Future Horizon and Retrospect, Institute of Art and Architecture (SID) نوامبر ٢٠١٥ ٣٤- بررسی توسعه ی آموزش سنتور، تار و سه تار در موسیقی معاصر ایران (گل ناز نصیری زاده ، مسیح افقه)، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، ١٣٩٥ ٣٥-نگاهی اجمالی بر نورالدین رضوی سروستانی، مجله گزارش موسیقی، شماره ٨١، اردیبهشت و خرداد ١٣٩٥ ٣٦-موسیقی پذیری در شعر حافظ: تحلیل و بررسی کنسونانس واژگانی در غزلیات حافظ، واژه ٨، پناه و هشتمین سال، دوره نو، سال دوم، بهار ١٣٩٥ ٣٧-موسیقی شیراز در گذر زمان، مجله سرزمین هنر، شماره های ٢ و ٣، بهار و تابستان ١٣٩٦ ٣٨-تحلیل مولقه های موسیقی در غزلیات حافظ، )مرکز حافظشناسی کرسی پژوهشی حافظ، مجله حافظ پژوهی، (سال ٢٣، شماره ٢٣ ) دوره جدید، شماره ٢، بهار ١٣٩٩ ٣٩-بررسی اجمالی بر مهارت های عملی موسیقی ایران، سبزآرنگ، شماره ١، تابستان ١٣٩٩ مقالات لاتین: 
 1-Dehnad, N., Moini, M., Afghah, M., Zafarmand, S.J., (2017) Effect of Charagah on decreasing of anxiety, 6th International Conference on Engineering and Art, Held at Dalma University, Sweden 2-Nasirizadeh, G., Afghah, M., (2017) Investigation of role and position of Pedagogical literature in Iran classic contemporary music development (since Qajar dynasty to recent era), The Second International Conference on Humanities with approach Islamic- Native & emphasis on new researches (ICH59). Iran – Mazandaran 
 فعالیت های آموزشی و پژوهشی

استاد مشاور در پایان نامه های معماری و موسیقی ، برنده جایز نخست دومین جشن فرهنگ فارس در زمینه مقاله موسیقی
آموزش : 
۱٠ سال در خانه فرهنگ شماره ۱ اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شیراز 
٢ سال در بخش فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
٢ سال در بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شیراز (مدرس تئوری موسیقی ایران – ردیف ساز سنتور(
٦ سال در هنرستان دولتی موسیقی شیراز 
- تدریس ردیف تخصص سنتور بعنوان عضویت مدرسه گروه آموزشی موسیقی در دانشگاه آزاد شیراز از ۱٣٨٤ تا کنون 
- موسیقی در نمایش از ۱٣٨٤ تا ١٣٨٩
-تدریس تئوری موسیقی ایران (انجمن دوستداران حافظ ۱٣٨٨( -تدریس دروس تاریخ موسیقی ایران ١ و ٢ دانشگاه آزاد اسلامی بیضا -تدریس دروس گروه نوازی ١ و ٢ (بخش ایرانی)، دانشگاه های آزاد اسلامی شیراز و بیضا ار ١٣٩٦ تا کنون -تدریس دروس ساز ایرانی از ١٣٩٨ تا کنون

سخنرانی ها :
متجاوز بیست سخنرانی در دانشگاه شیراز – جشنواره های موسیقی بزرگداشت استادان موسیقی ایران (ابوالحسن صبا – فرامرز پایور ، همایون خرم – علی تجویدی – درویش خان و ...)- انجمن دوستداران حافظ (تحلیل تاریخی کاربرد ادبیات در موسیقی ایران)- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس (فضاهای افکتیو در موسیقی۱٣٧٧- پیوند موسیقی و شعر۱٣٨٤)- بنیاد فرهنگی سعادت (الزامات حوزه فرهنگ و هنر فرهنگسرا ها( ضبط و پخش بیش از100 برنامه پژوهشی از رادیو فارس ضبط و پخش مصاحبه های پژوهش از رادیو فرهنگ در تحلیل مکتب استاد فرامرز پایور 

اجرائی اداری :
 ٢ سال رئیس انجمن موسیقی ایران شعبه فارس ۱٣٧٨تا ۱٣٨٠ 
عضو پیوسته در کمیته تخصصی سازهای ایرانی خانه موسیقی ایران بازرس هیئت موسس خانه موسیقی ایران شعبه فارس ۱٣٨٤ تا کنون
موسس رشته کارشناسی موسیقی در دانشگاه آزاد شیراز ۱٣٨٤
مدیر گروه رشته کارشناسی موسیقی در دانشگاه آزاد شیراز از ۱٣٨٤ تا ۱٣٨٨
- عضو تمامی شوراهای داوری جشنواره موسیقی جهاد دانشگاهی شیراز (٩ دوره) ۱٣٧٨ تا ۱٣٦٩
- عضو شورای تعیین سیلابس امتحانی جشنواره های موسیقی استانی اداره کل فرهنگ و ارشاد ۱٣٧٨- عضو شورای داوری جشنواره سنتور نوازان ایران ویژه مکتب استاد پایور در دانشگاه تهران ۱٣٨۱
- دبیر اولین جشنواره گروه نوازی استان فارس ۱٣٨٦ (موسيقي سنتي و محلي(
- دبير دومين جشنواره گروه نوازي استان فارس ۱٣٨٧ (موسيقي سنتي, محلي وكلاسيك(
- برگزاری بزرگداشت استادان ( ابوالحسن صبا ۱٣٧۱ و ۱٣٧٧)
) فرامرز پایور ۱٣٨٠ و ۱٣٨٥) ( همایون خرم ۱٣٨٦(
برگزاری و داوری اولین جشنواره استاد فرامرز پایور۱٣٨٨
- داور در جشنواره گروه نوازی استان فارس ۱٣٨٨ (موسيقي سنتي, محلي وكلاسيك(
- دبیر در جشنواره گروه نوازی استان فارس ۱٣٨٩ (موسيقي سنتي, محلي وكلاسيك(
- داور در جشنواره گروه نوازی استان فارس ۱٣٩٠ (موسيقي سنتي, محلي وكلاسيك( -موسس رشته کارشناسی موسیقی در دانشگاه آزاد بیضا ۱٣٩٣ -عضو هیات مدیره انجمن موسیقی ایران شعبه فارس از ١٣٩٧ تا کنون
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد