تصویر محسن حسینی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

محسن حسینی

تاریخ عضویت: 1401/02/04

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

محسن حسینی

متولد- ١٣٥٣-تھران

-آھنگساز، تنظیم کننده، نوازنده و مدرس سنتور

-کارشناس ارشد موسیقی از دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه تھران

- افتخار شاگردی در محضر اساتیدی چون:

  • داریوش طلایی
  • مجیدکیانی
  • داریوش پیرنیاکان
  • فرھاد فخرالدینی
  • شاھین فرھت
  • محمدتقی مسعودیھ
  • علیرضا مشایخی

-ساخت ،تنظیم و نظارت ضبط بیش از دویست اثر سنتی و ارکسترال در قالب تک آھنگ و آلبوم ھای مختلف ھمچون: *"جام مصفا" بھ خوانندگی علیرضا افتخاری،" ١٣٨٨موسسھ فرھنگی ھنری سروش *بادبان کاغذی" بھ خوانندگی سالار عقیلی، سروش ١٣٩٠ *" سایھ دوست" بھ خوانندگی عبدالحسین مختاباد عروج فیلم ١٣٩٢،

-و آلبوم ھای دیگری چون تاخدا، پابوس، نغمھ ھا با خواننده ھای مختلف ھر سھ منتشر شده توسط موسسھ نغمھ ھزار دستان

-نوازنده سنتور و آھنگساز آلبوم دونوازی سنتور تنبک رامشگر موسسھ نغمھ ھزار دستان ١٣٩٢

ه-مکاری در زمینھ ی آھنگسازی و تنظیم با خوانندگان مطرح ھمچون: علیرضا افتخاری، سالارعقیلی، علیرضا قربانی، محمد معتمدی، وحید تاج، سینا سرلک، حسام الدین سراج، عبدالحسین مختاباد و...

- آھنگساز و نوازنده برتر چند دوره جشنواره موسیقی جوان و شش دوره جشنواره تولیدات صدا و سیما

-مولف کتاب از مشق تا نقش، شیوه ای نو در آموزش نوازندگی(انتشارات موسیقی عارف)

١٣٩٢

-مولف کتاب از دریاچھ قو، آثار بزرگان موسیقی جھان برای سنتور)انتشارات خنیاگر(١٣٩٧ -مخترع الگوی جدید مضراب سنتور بھ نام "رخش" ثبت شده در سامانھ حمایت از مالکیت معنوی قوه قضاییھ

-سرپرست و موسس گروه ھای موسیقی نوبانگ مھر ، رودکی،چکاوک و غزل و اجراھای متعدد در داخل و خارج از کشور مانند ژاپن،مالزی،کویت،الجزایر،آذربایجان و ... -نوازنده سنتور گروه موسیقی شکرشکن بھ سرپرستی استاد مھدی آذرسینا

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد