تصویر حسین نیک روش
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

حسین نیک روش

تاریخ عضویت: 1400/03/25

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
حسین نیک روش هستم . کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دارم ولی 17 سال گذشته رو مشغول تدوین و تدریس زبان انگلیسی به روشی خاص به نام نیک روش بودم.دوره نیک روش در دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علم و فرهنگ، مرکز معماری ایران، مرکز بیزینس کوچینگ ایران و خیلی از مراکز معتبر ایران اجرا شده است
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست قدیمی

از 365 تا 729 روز عضو سایت

دوست قدیمی

مدرس وفادار

از 10 تا 19 دوره

مدرس وفادار

قهرمان فروش

از 20 تا 49 فروش

قهرمان فروش
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد