تصویر رضا خرم
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

رضا خرم

تاریخ عضویت: 1400/03/20

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
رضا خرم متولد 1346 تهران فرزند همایون خرم موسیقی دان مهندس مکانیک از دانشگاه تبریز
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست قدیمی

از 365 تا 729 روز عضو سایت

دوست قدیمی
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد