آموزش سمینار روابط پیش از ازدواج: آنچه بین ماست عشق است یا هوس؟

دسته بندی : مشاوره و روانشناسی
مدت زمان : 53 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/09/10
مدرس : مرکز مشاوره احیا
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
120,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند