آموزش ساز ابداعی نوتن ( شناخت گام )

دسته بندی : موسیقی کلاسیک
مدت زمان : 12 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/09/07
مدرس : آلان کوشان
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
50,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


..
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند