آموزش ساز ابداعی نوتن ( آوای زنبورها)

دسته بندی : موسیقی کلاسیک
مدت زمان : 04 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/09/07
مدرس : آلان کوشان
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
200,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند