آموزش کارگاه باورهای سمی

دسته بندی : مشاوره و روانشناسی
مدت زمان : 50 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/09/03
مدرس : آرزو شیروانیان
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
150,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند