آموزش تئوری موسیقی: آشنایی با فواصل

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت زمان : 1 ساعت و 01 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/08/06
مدرس : امید سیاره
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
149,000تومان