آموزش تئوری موسیقی: گام شناسی

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت زمان : 54 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/08/05
مدرس : امید سیاره
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
149,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند