آموزش تئوری موسیقی: آشنایی با دستگاه‌های موسیقی ایرانی

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت زمان : 3 ساعت و 24 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/28
مدرس : امید سیاره
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
299,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


آنالیز دستگاه ها و آوازهای موسیقی اصیل ایرانی. شرح گامها و مقایسه ی آنها با گامهای موسیقی بین المللی، شناخت نت های شاهد، ایست، ایست موقت، و نتهای متغیر دراجرای آوازها و دستگاههای موسیقی سنتی ایران. آشنایی با فرمهای موسیقی سنتی ایران.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند