آموزش American English File 1, Part 2

دسته بندی : انگلیسی
مدت زمان : 2 ساعت و 33 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/07
مدرس : مرضیه شیروانیان
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
207,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


در این دوره استاد مرضیه شیروانیان ادامه کتاب American English File 1 رو که شامل درس های 5 تا 8 هست رو به طور کامل برای شما آموزش می دهند.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند