آموزش تئوری موسیقی مقدماتی: آکوردها

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت زمان : 31 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/05
مدرس : امید سیاره
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
59,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


این دوره تئوری موسیقی مقدماتی به صورت کاربردی برای هنرجویان تمام سازها قابل استفاده است.
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند