آموزش آنلاین مکالمه زبان فرانسه

دسته بندی : فرانسوی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,250,000 تومان
پکیج ده جلسه : 2,500,000 تومان
یک جلسه 250,000 تومان

در کلاس های مکالمه تمرکز خاصی بر بیان شفاهی هست.

در این کلاس ها ابتدا به زبان آموز در باب موضوعی خاص لغات مورد نیاز و مرتبط با سطح به ایشان ارائه خواهد شد.

سپس ویدئو یا فایل صوتی مرتبط با همان مضوع شنیده خواهد شد و درمورد موضوع آن به صحبت و بحث میپردازیم.

تبلیغات