آموزش آنلاین شیمی دوازدهم

دسته بندی : امتحان نهایی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 575,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,100,000 تومان
یک جلسه 120,000 تومان

تدریس تضمینی شیمی ۱۲ برای امتحان نهایی

تبلیغات