آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران (بانوان)

دسته بندی : آواز (همه ژانرها)
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 900,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,700,000 تومان
یک جلسه 190,000 تومان

شیوه تدریس همراه است با صداسازی ( نحوه صحیح بیرون دادن صدا از حنجره بدون فشار ، ایجاد ویبریشن و تحریرها جهت بالا بردن تکنیک در خوانندگی و اجرای آن در قطعات و گوشه های آوازی و ایجاد نوانس و رعایت کردن موتیوهای موجود در اشعار و تلفیق شعری آن و اجرای قطعات متعدد برای تسلط بر روی ملودی کلام به همراه حفظ احساس و تمرکز بر روی نتهای برگرفته از ملودی قطعات ....

تبلیغات