آموزش آنلاین آمادگی کنکور موسیقی کارشناسی و کارشناسی ارشد (یک ساعته)

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,175,000 تومان
پکیج ده جلسه : 2,250,000 تومان
یک جلسه 250,000 تومان

آمادگی درس خلاقیت موسیقی برای کنکور کارشناسی

آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد موسیقی در درس های سازشناسی، مبانی موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، و مبانی اتنوموزیکولوژی برای گرایش های نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز غربی، آهنگسازی و اتنوموزیکولوژی (موسیقی شناسی)

تبلیغات