آموزش آنلاین برنامه نویسی و کاربری ماشین های CNC

دسته بندی : صنعت
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 700,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,300,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان
تبلیغات