آموزش آنلاین آموزش کتاب ابتدایی و متوسطه ی آقای بهمن رجبی

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 575,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,100,000 تومان
یک جلسه 120,000 تومان

در این دوره کتاب اول شامل بخش ابتدایی و متوسطه  تالیف آقای بهمن رجبی تدریس می شود

تبلیغات