آموزش آنلاین آموزش کتاب پنجاه قطعه تالیف استاد مجید حسابی

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 500,000 تومان
پکیج ده جلسه : 950,000 تومان
یک جلسه 110,000 تومان

در این دوره کتاب پنجاه قطعه تالیف استاد مجید حسابی تدریس میشود

این دوره بعد از اتمام آموزش کتابهای اول تا سوم استاد حسابی برگزار میشود

تبلیغات