آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب سوم استاد مجید حسابی

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 475,000 تومان
پکیج ده جلسه : 900,000 تومان
یک جلسه 100,000 تومان

در این دوره ی  کتاب شوم مقدمات تنبک نوازی تالیف استاد مجید حسابی تدریس میشود

تبلیغات