آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

دسته بندی : متوسطه دوم
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 250,000 تومان
پکیج ده جلسه : 500,000 تومان
یک جلسه 65,000 تومان

 آموزش زبان و ادبیات فارسی به جدید ترین روش و با متد های روز،آموزش عروض و قافیه و آرایه های ادبی و شیوه های درست خوانی شعر به گونه ای که جای هیچ ابهام و سوالی ایجاد نشود و دوگانگی تدریسی بوجود نیاید

تبلیغات