آموزش آنلاین پیانو

دسته بندی : موسیقی کلاسیک
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 950,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,750,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان

آموزش پیانو کلاسیک به شیوه آکادمیک با تاکید بر بیان صحیح جملات موسیقایی و اجرای درست موزیکالیته جهت دستیابی به سونوریته ای بی نقص از اهداف اساسی این کلاس می باشد.

تبلیغات