آموزش آنلاین گیتار الکتریک

دسته بندی : موسیقی کلاسیک
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,000,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,900,000 تومان
یک جلسه 230,000 تومان

آموزش گیتار الکتریک بامتد تروی استتینا و اندی جیمز

آشنایی با اصول اولیه و تکنیک های مهم نوازندگی گیتار الکتریک

تبلیغات