آموزش آنلاین خوانندگیِ تصانیف ایرانی و صداسازی (ویژه بانوان)

دسته بندی : آواز (همه ژانرها)
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 925,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,800,000 تومان
یک جلسه 190,000 تومان

- صداسازی

- آموزش خوانندگی تصانیف ایرانی

- شناخت دستگاهها و ردیف موسیقی

- آموزش خوانندگی آهنگهای محلی مازندران (در صورت علاقه مندی هنرجو)

(ویژه بانوان)

تبلیغات