آموزش آنلاین آموزش تنبک و بررسی سبک های مختلف نوازندگی

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,200,000 تومان
پکیج ده جلسه : 2,300,000 تومان
یک جلسه 250,000 تومان

آموزش تنبک و شناخت و بررسی سبک های نوازندگی تنبک

تبلیغات