آموزش آنلاین سه تار

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 710,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,370,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان
تبلیغات