آموزش آنلاین دف

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 850,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,600,000 تومان
یک جلسه 180,000 تومان
تدریس ساز  دف به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان 

-آموزش نت خوانی و دشیفر

- ارائه تمرینات مشخص به هنرجو به عنوان تکلیف جلسات آینده

تبلیغات