آموزش آنلاین ریتم خوانی و دیکته ی ریتم

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,350,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان
تبلیغات