آموزش آنلاین کنترپوان - سطح۳ (سه صدایی و چهارصدایی)

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,400,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان
تبلیغات