آموزش آنلاین ریاضی و علوم با تکنیک های نوین مطالعه

دسته بندی : متوسطه اول
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 900,000 تومان
پکیج ده جلسه : 15,000,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان