آموزش آنلاین موسیقی کودک (متد ارف)

دسته بندی : موسیقی کودکان
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,400,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

آموزش آنلاین موسیقی کودک

-ریتم شناسی به وسیله ساز تبلک 

-نت خوانی و ملودی نوازی  به وسیله ساز  بلز

_آموزش آواز  موسیقی کودک

تبلیغات