آموزش آنلاین کمانچه و قیچک

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 950,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,800,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان

- شروع کار با کتاب دستور  کمانچه شیما شاه محمدی با کوک "سل دو"

-آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی و نواختن ردیف به صورت گوشی در جلد دوم کتاب

- آموزش سایر کتاب ها برای سطوح متوسطه و پیشرفته

- آموزش کتاب های هنرستان، کتاب استاد صبا و دوره پیشرفته

تبلیغات