آموزش آنلاین زیست شناسی

دسته بندی : دوره دوم متوسطه
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 700,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,300,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

زیست شناسی، کنکور، المپیاد، زیست شناسی سلولی و مولکولی

تبلیغات