آموزش آنلاین تمبک

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 700,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,300,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

آموزش تنبک به شیوه زنده یاد استاد امیر ناصر افتتاح و زنده یاد استاد حسین تهرانی

دف و دایره 4جلد کتاب شیوه دف نوازی استاد مسعود حبیبی 

تبلیغات