آموزش آنلاین نی

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,400,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

- آموزش نی با به کارگیری کتاب استاد افشار نیا ، کتاب شیوه نی نوازی استاد کیانی نژاد 
-آموزش ردیف استاد صبا، استاد کریمی و استاد دوامی 

تبلیغات