تصویر فرهنگ رضانیا
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

فرهنگ رضانیا

تاریخ عضویت: 1401/08/10

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

دکتری فیزیک، 26 سال سابقه تدریس کنکور، مدرس دانشگاه

 

تحصیلات

مقطع تحصیلی: دکتری

رشتهٔ تحصیلی: فیزیک 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تهران 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) مجموعه رهیار / دبیر فیزیک 

2) ادیب / دبیر فیزیک 

3) انرژی اتمی / دبیر فیزیک 

4) دانشمندان جوان / دبیر فیزیک 

5) / رستاجو / دبیر فیزیک 

6) سلام / دبیر فیزیک 

7) رشد / دبیر فیزیک 

8) بشری / دبیر فیزیک 

9) مهر / دبیر فیزیک 

10) مهرگان / دبیر فیزیک 

11) خاتم / دبیر فیزیک 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) نشر آقای کتاب / کرگدن‌های چهل ساله 

2) نشر بهرخ و بهراد / پل وتستون 

3) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک 3 ریاضی و فیزیک 

4) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک 3 علوم تجربی 

5) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک پایه 

6) نشر یکان / المپیاد 

کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد