تصویر فرزانه مهدی زاده
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

فرزانه مهدی زاده

تاریخ عضویت: 1401/06/14

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

فرزانه مهدی زاده

مدرس کمانچه

:سابقه

دوازده سال نوازندگی، دانش اموخته زیر نظر اساتید اردشیر کامکار ،امین میرزایی، احسان ذبیحی فر ،سعید هنرمند

فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا اصفهان در رشته موسیقی و دارای دیپلم موسیقی دانشجوی نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاه هنرتهران، زیر نظر اساتید پریچهرخواجه،امیر شریفی، محمدعلی کیانی نژاد و...

شرکت در جشنواره های متعدد داخلی

  • کسب مقام های اول و سوم در جشنواره ملی موسیقی جوان سالهای ۹۷ و ۹۹
  • کسب مقام سوم جشنواره ملی استاد شهناز سال۹۴
  • کسب مقام اول در جشنواره ملی استعدادیابی به همراه گروه راز دل سال۹۶
  • کسب مقام دوم در جشنواره ملی شمس و مولانا به همراه گروه رندان مست سال۱۴۰۰
  • شرکت در جشنواره ملی موسیقی فجر به همراه گروه رندان مست سال ۱۴۰۰
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد