تصویر پریا دهقان منش
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

پریا دهقان منش

تاریخ عضویت: 1401/04/07

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

فارغ التحصیل آموزش زبان انگلیسی- 5 سال سابقه کار در حوزه تدریس زبان - دارای مدرک دوره تی تی سی- دارای مدرک ورکشاپ دوره خردسال

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد