تصویر ابراهیم نادعلیان
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ابراهیم نادعلیان

تاریخ عضویت: 1401/04/05

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

ابراهیم نادعلیان هستم.

از سال 1377 نزد استادکامبیز گنجه ای شروع به آموختن و نواختن ساز تمبک کردم.

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد