تصویر ابراهیم نادعلیان
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ابراهیم نادعلیان

تاریخ عضویت: 1401/04/05

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

ابراهیم نادعلیان هستم.

از سال 1377 نزد استادکامبیز گنجه ای شروع به آموختن و نواختن ساز تمبک کردم.

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد