تصویر بهار قلی زاده
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بهار قلی زاده

تاریخ عضویت: 1401/03/10

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
مدرس ترکی استانبولی از پایه تا پیشرفته،تدریس کتاب های استانبول،هیتیت و یدی ایکلیم آموزش مکالمه همراه با لهجه ی نیتیو دارای مدرک مدرسی ترکی استانبولی از دانشگاه شهید بهشتی دارای مدرک مترجم یار
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

کاربر تازه وارد

از 30 تا 89 روز عضو سایت

کاربر تازه وارد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد