تصویر علی اشرف حقانی بائی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

علی اشرف حقانی بائی

تاریخ عضویت: 1401/03/15

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

علی اشرف حقانی بائی متولد 1336 شهر بابل کارشناس مدنی کشوری از نوجوانی خوشنویسی و خطاطی کار می کردم و سپس نقاشی گرایش پیدا کردم و اکنون مدرس هنرهای تجسمی :نقاشی رنگ روغن ، اکرولیک ، دکوراتیو و... ، طراحی پایه، سیاهقلم چهره ، لباس و...، خوشنویسی با خودکار و نقاشیخط مشغولم . بنظرم بهترین یادگیری وقتی حاصل می شود که بهترین آموزش با بهترین تمرین همراه باشد ، بنابر این دو عامل آموزش و تمرین ، مثل دو بال پرنده هستند تا نمایش قدرتمندو زیبا تحقق یابد.

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد