تصویر نازلی سلطانزاده
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نازلی سلطانزاده

تاریخ عضویت: 1401/03/03

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
نازلی سلطانزاده کارشناس موسیقی کارشناس ارشد پژوهش هنر
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

کاربر تازه وارد

از 30 تا 89 روز عضو سایت

کاربر تازه وارد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد